Oferta

Nadzory budowlane

Podczas każdej większej inwestycji – niezależnie czy jest to hotel, osiedle mieszkaniowe czy fabryka – potrzebni są inspektorzy nadzoru (branża konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna). Zajmujemy się kierowaniem robotami, nadzorami i odbiorami inwestycji w branży sanitarnej , konstrukcyjnej oraz elektrycznej.

Doradztwo budowlane

Ceny naszych usług ustalane są każdorazowo w oparciu o wstępne wyceny prac i wykonane na ich podstawie cenniki – wyceny ofertowe.

Klimatyzacja

Realizujemy nasze prace kompleksowo od koncepcji poprzez projekt wraz z uzgodnieniami, kosztorys, montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Taka oferta jest cenna dla Inwestora, który uzyskuje kompleksowe rozwiązanie problemu. Również realizujemy tylko poszczególne etapy procesu inwestycyjnego np. tylko projekt, montaż lub serwis.

Rekuperacja

Wykonujemy projekty i montaże najnowszej generacji systemów wentylacji z odzyskiem ciepła. Wentylacja z odzyskiem ciepła, czyli rekuperacja, to stały dopływ świeżego powietrza oraz znaczna oszczędność w kosztach ogrzewania.

Wentylacja

Wentylacją nazywamy odpowiednio zaprojektowany układ elementów i urządzeń, zapewniających dla określonej kubatury budynku odpowiednią intensywność wymiany powietrza zużytego na świeże. Wraz z zubożałym powietrzem odprowadzanym z budynku system wentylacji obniża wilgoć zawartą w powietrzu budynku, obniża szkodliwe zanieczyszczenie powietrza oraz dostarcza tlenu.

Instalacje solarne

Jednym ze sposobów przetwarzania energii promieniowania słonecznego na energię cieplną jest wykorzystanie kolektora słonecznego. Urządzenie to jest stosowane w instalacjach solarnych zarówno w budownictwie jak i w przemyśle, w zależności od jego typu i przeznaczenia.

Instalacje sanitarne

Specjalizujemy się w wykonawstwie i eksploatacji urządzeń energetycznych i instalacji w budynkach.

Instalacje gazowe

Instalację gazową zewnętrzną, od kurka głównego do budynku, może wykonać wykwalifikowany i uprawniony zakład instalacyjny lub dostawca gazu. Warunki, jakie musi spełnić poprawnie wykonana instalacja, zawarte są w odnośnych przepisach i normach. Przed rozpoczęciem prac w terenie musi być zatwierdzony projekt techniczny gazociągu.