Nadzory budowlane Gdańsk

Podczas każdej większej inwestycji – niezależnie czy jest to hotel, osiedle mieszkaniowe czy fabryka – potrzebni  są inspektorzy nadzoru (branża konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna).

Zajmujemy się kierowaniem robotami, nadzorami i odbiorami inwestycji w branży sanitarnej , konstrukcyjnej oraz elektrycznej.

Inspektor nadzoru w branży sanitarnej Nadzorowanie wszelkich kwestii związanych z przyłączami oraz instalacjami gazowymi, wodociągowo-kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji. Po zakończeniu prac potwierdzenie poprawności wykonanych prac i użycia właściwej technologi protokołem odbiorowym.
Inspektor nadzoru w branży konstrukcyjnej Nadzorowanie realizacji projektu budowlanego pod kątem przestrzegania zasad prawa budowlanego oraz zgodności z projektem. Dokonywanie drobnych zmian konstrukcyjnych, prowadzenie dokumentacji budowy do momentu odbioru przez uprawniony urząd.
Inspektor nadzoru w branży elektrycznej Nadzory instalacji elektrycznej, nadzory instalacji odgromowych, pełnienie funkcji kierownika budowy i robót instalacji elektrycznych i odgromowych, dozór instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dozór instalacji odgromowych