Klimatyzacja

RemProConcept zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji w zakresie klimatyzacji

Posiadając kadrę o wysokich kwalifikacjach z wyższym wykształceniem oraz bogatym doświadczeniem zawodowym jesteśmy solidnym partnerem z zakresu wentylacji i klimatyzacji.

Realizujemy nasze prace kompleksowo od koncepcji poprzez projekt wraz z uzgodnieniami, kosztorys, montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Taka oferta jest cenna dla Inwestora, który uzyskuje kompleksowe rozwiązanie problemu. Również realizujemy tylko poszczególne etapy procesu inwestycyjnego np. tylko projekt, montaż lub serwis.

Komfort cieplny czyli inaczej dobre samopoczucie człowieka.

Odczucia termiczne człowieka odnoszą się głównie do równowagi cieplnej całego ciała. Na równowagę tę wpływa: aktywność człowieka, odzież jaką ma na sobie, jak również parametry otoczenia: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, prędkość przepływu powietrza i wilgotność względna. Na podstawie badań prof. Ole Fangera opracowano normę ISO wg której wrażenia cieplne ciała ludzkiego przewiduje się za pomocą wskaźników PMV i PPD.

Z doświadczeń inżynierów klimatyzacji wynika, że optymalne warunki dla ludzi wykonujących lekką pracę (np. praca biurowa) występują przy jednoczesnym spełnieniu następujących parametrów powietrza wewnętrznego:

– temperatura: lato 23 – 26 °C; zima 20 – 24 °C
– wilgotność względna: 40 – 60% (max 35 – 65%)
– prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi: 0,2 – 0,5 m/s

Nie zachowanie któregokolwiek z tych parametrów może powodować u ludzi odczucie duszności, parności lub przeciągu. W zależności jednak od aktywności i odzieży człowieka, przyjmuje się różne zakresy parametrów powietrza wewnętrznego. Oprócz odczuć termicznych, równie istotnym elementem komfortu jest przebywanie w czystym powietrzu o odpowiedniej zawartości tlenu.

Współpracujemy z wieloma renomowanymi producentami lub importerami urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.(mitsubishi, fujitsu, daikin).

CENNIK USŁUG

Rodzaj usługi Cena netto
Split
Montaż klimatyzatora split do 5kW 900 zł
Montaż klimatyzatora split od 5kW 1200 zł
Przegląd serwisowy klimatyzatora split 150 – 200 zł
Multisplit
Montaż klimatyzatora multisplit 2+1 (2 jednostki wewnętrzne – 1 jednostka zewnętrzna) 1450 zł
Montaż klimatyzatora multisplit 3+1 (3 jednostki wewnętrzne – 1 jednostka zewnętrzna) 1950 zł
Montaż klimatyzatora multisplit 4+1 (4 jednostki wewnętrzne – 1 jednostka zewnętrzna) 2400 zł
Montaż klimatyzatora multisplit powyżej 4 jednostek wewnętrznych do ustalenia
Przegląd serwisowy klimatyzatora multisplit 2+1 250 zł
Przegląd serwisowy klimatyzatora multisplit 3+1 300 zł
Przegląd serwisowy klimatyzatora multisplit 4+1 350 zł
Przegląd serwisowy klimatyzatora multisplit powyżej 4 jednostek wewnętrznych do ustalenia
Powyższe ceny obejmują montaż i przegląd serwis klimatyzatorów split i multisplit: ściennych, przysufitowych i przypodłogowych.
W przypadku klimatyzatorów kasetonowych i kanałowych cena zostanie ustalona indywidualnie dla każdej instalacji.

Montaż podstawowy obejmuje następujące elementy:

 • wykonanie otworu o średnicy 62mm w ścianie do 40 cm grubości
 • zainstalowanie jednostki wewnętrznej (parownika) we wskazanym miejscu
 • zainstalowanie jednostki zewnętrznej (skraplacza) we skazanym miejscu na ścianie do 5 m wysokości
 • wsporniki dla jednostki zewnętrznej (skraplacza)
 • podłączenie instalacji między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną do 5 mb (instalacja nie obejmuje korytek montażowych)
 • podłączenie klimatyzatora do istniejącej instalacji elektrycznej do 2m (instalacja nie obejmuje korytek montażowych)
 • instalacja grawitacyjnego odpływu skroplin z jednostki wewnętrznej do 3m
 • próba szczelności instalacji freonowej
 • odpompowanie powietrza atmosferycznego (próżnia) z instalacji freonowej
 • uruchomienie oraz sprawdzenie automatyki i poprawności pracy urządzeń
 • instruktaż obsługi

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Rodzaj usługi Cena netto
Dodatkowy metr instalacji freonowej do 5kW 65 zł
Dodatkowy metr instalacji freonowej od 5kW 90 zł
Korytko montażowe El – Plast 60×60 (za mb) 24 zł
Korytko montażowe Legrand Suwałki 85×50 (za mb) 41 zł
Korytko montażowe Legrand DLP 80×50 (za mb) 65 zł
Dodatkowy przewiert przez ścianę do 40 cm – wiertło diamentowe 81 zł
Wiercenie przepustu w ścianie powyżej 40 cm – liczone od każdego dodatkowego cm – wiertło diamentowe 2,5 zł/cm
Mocowanie wiertnicy do ściany 10 zł / otwór
Mocowanie skraplacza z podnośnika koszowego 1 : 120-200 zł/h
Kucie bruzd w cegle (za mb) 30 zł
Kucie bruzd w betonie (za mb) 200 zł
Doprowadzenie zasilania z rozdzielni (za każdy metr) 41 zł
Uzupełnienie czynnika chłodzącego 81zł
Grawitacyjne odprowadzenie skroplin PCV (za mb) 30 zł
Instalacja pompki skroplin 400 zł

GWARANCJA

Gwarancja na wykonaną usługę wynosi 36 miesiące.
Warunkiem gwarancji jest serwisowanie klimatyzacji minimum dwa razy do roku przez autoryzowany punkt serwisowy.

W skład usługi serwisu wchodzą:

 • odgrzybianie jednostki
 • czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
 • czyszczenie lameli parownika i skraplacza
 • sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym i dopełnienie jeżeli jest to wskazane
 • sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych
 • sprawdzenie szczelności układu odprowadzenia skroplin
 • sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych
 • sprawdzenie działania urządzeń sterujących

UWAGA

Przeglądy konserwacyjne są niezbędne do zapewnienia prawidłowego bezawaryjnego działania klimatyzatora, użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku przynajmniej dwóch przeglądów technicznych w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej. Jeżeli klimatyzator jest na gwarancji, w przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z jego gwarancji.