Instalacje sanitarne

Specjalizujemy się w wykonawstiwe i eksploatacji urządzeń energetycznych i instalacji w budynkach:

kotłowni
węzłów cieplnych
central klimatyzacyjnych
instalacji wewnętrznych
instalacji pomiarowo- rozliczeniowych zużycia mediów w budynkach
zarządzanie obiektami w zakresie eksploatacji i nadzoru infrastruktury grzewczej, wentylacji i klimatyzacji.

Dostarczamy i kompletujemy urządzenia :

węzłów cieplnych kompletnych lub ich części
innych urządzeń i aparatury dla ciepłownictwa
kotłów i kotłowni opalanych biomasą
urządzeń i instalacji do obróbki wody dla potrzeb technologii grzewczej, przemysłowej, spożywczej i gospodarki wodnej.