Wentylacja

Wentylacją nazywamy odpowiednio zaprojektowany układ elementów i urządzeń, zapewniających dla określonej kubatury budynku odpowiednią intensywność wymiany powietrza zużytego na świeże. Wraz z zubożałym powietrzem odprowadzanym z budynku system wentylacji obniża wilgoć zawartą w powietrzu budynku, obniża szkodliwe zanieczyszczenie powietrza oraz dostarcza tlenu.

Celem zapewnienia komfortu powietrza wewnątrz obiektów zamkniętych zgodnie z polskimi normami oraz wymaganiami technologicznymi projektujemy i montujemy systemy wentylacji. Mogą to być systemy wentylacji :

wykonane w oparciu o kanałowe systemy wentylacji
np.: wentylatory kanałowe filtry kanałowe, nagrzewnice kanałowe.
Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła (rekuperatory).

Wzrost kosztów czynników energetycznych, zwiększenie szczelności i izolacyjności przegród budowlanych spowodowały iż coraz częściej montowane są systemy wentylacji z odzyskiem ciepła. Specjalizujemy się w systemach wentylacji dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Systemy nawiewno-wywiewne w oparciu o centrale klimatyzacyjne z filtracją oraz układem chłodniczym, nawilżania i odzysku ciepła.
Systemy wentylacji przeciwwybuchowowe

Posiadamy bogate doświadczenie w wentylacji domów, biur, sklepów, restauracji, hoteli oraz w zakładach przemysłowych. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wentylacja naturalna – wymiana powietrza przy wykorzystaniu przeciągu

Wentylacja grawitacyjna – wymiana powietrza wykorzystująca różnicę ciśnień między przestrzenią wentylowaną, a ujściem kanału wentylacyjnego do atmosfery. Zanieczyszczone powietrze zostaje wyssane z pomieszczenia przez kratkę wentylacyjną, a do pomieszczenia napływa powietrze zewnętrzne przez celowo wykonane nawiewy (np. okna, kratki nawiewne sterowane higroskopijnie).

Wentylacja mechaniczna – sterowana wymiana powietrza

PROJEKT WENTYLACJI DLA DOMU JEDNORODZINNEGO

Instalacja nawiewno-wywiewna dla domku jednorodzinnego
Miejsce na wentylację

1. Na rzucie budynku nanosimy punkty nawiewu powietrza (anemostaty): w sypialniach, gabinecie. W pokoju dziennym zaplanowano dwa nawiewy: jeden ustawiony na wydatek ok. 50 m3/h, drugi większy normalnie zamknięty i załączany przez przepustnicę z siłownikiem (gdy potrzebna będzie intensywna wymiana). Włącznik przepustnicy zamontujemy na ścianie w pokoju dziennym. Kanał nawiewny do gabinetu zaopatrzony zostanie w przepustnicę redukującą ciśnienie (zlikwiduje to szum od anemostatu).

2. Następnie nanosimy punkty wywiewne (anemostaty) w pomieszczeniach:
łazienka: 1 szt.
garderoba: 1 szt.
WC: 1 szt.
przedsionek: 1 szt.
kuchnia: 2 szt.
W kuchni przewidziano dwa wywiewy: jeden sufitowy zakończony anemostatem, drugi podłączony do okapu kuchennego z filtrem tłuszczowym (nad kuchenką elektryczną).

3. Umiejscowienie centrali.
Szukamy miejsca oddalonego od sypialni z dogodnym dojściem do czerpni i wyrzutni. Czerpnię i wyrzutnię umieścimy w ścianach naprzeciwległych. Centrale wentylacyjne zasilamy z instalacji elektrycznej z gniazdkiem i uziemieniem ochronnym 230V. Odpływ skroplin wyprowadzamy przewodem 22 mm wyprowadzonym przez mały otwór w ścianie bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej lub do specjalnie przygotowanego zbiornika, który będziemy ręcznie opróżniać. Przełącznik trybu pracy połączony przewodem 6 X 0,5 mm2/500V z centralą zamontujemy na ścianie w kuchni.

4. Rodzaj kanałów wentylacyjnych.
Całą instalację nawiewno-wywiewną wykonamy z izolowanych kanałów i metalowych trójników. Ze względu na fakt, że cała instalacja poprowadzona będzie na poddaszu nieocieplanym, w celu ograniczenia strat cieplnych wszystkie kanały przykryte będą dodatkowo wełną mineralną o grubości 50 mm. Wszystkie drzwi od pokoi mają szczelinę wentylacyjną przy podłodze ok. 1,5 cm. Drzwi od łazienki i WC dodatkowo zaopatrzone są w kratki.

Wymagane ilości powietrza usuwanego z pomieszczeń Vu

kuchnia z kuchenką elektryczną: 50 m3/h
garderoba: 15 m3/h
łazienka: 50 m3/h
toaleta: 30 m3/h
pomieszczenie gospodarcze: 15 m3/h
przedsionek: 15 m3/h

 

RAZEM Vu= 175 m3/h

Aby zapewnić okresowe zwiększenie wydatku centrali o ok. 50%-60% liczymy:

Vmax = 175 m3 + 0,5 * 175 m3/h = 262,5 m3/h


Wymagane ilości powietrza świeżego nawiewanego:

dla jednej osoby potrzebujemy ok. 30m3/h zatem:
dla 4 osób 4*30 m3/h =120m3/h
dodatkowa okresowe zwiększenie o 100m3/h (dla salonu)

 

RAZEM: Vn= 220 m3/h


Sprawdzenie krotności wymian.

Stosunek liczbowy ilości powietrza wentylacyjnego do kubatury pomieszczeń (tzw. krotność wymian), w zależności od ilości osób, powinien zawierać się w granicach 0,3-0,8.

Krotność wymian 0,59 tzn. mieścimy się w dopuszczalnym przedziale.
Dobierając centralę bierzemy pod uwagę największą wartość z wyliczonych.
Jest to 1 krok w doborze centrali.

Potrzebna jest nam zatem centrala o wydatku Vmax=262 m3/h czyli MISTRAL 250.


Teraz należy sprawdzić spadki ciśnień.

DOBÓR INSTALACJI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ

OBLICZENIE SPADKÓW CIŚNIEŃ – STRATY CIŚNIENIA

Instalacje wentylacyjne składają się z wielu elementow takich jak wentylator, kolana, kratki, wymienniki ciepła, filtry itp. Wszystkie te komponenty powodują opory przepływu powietrza, czyli tzw. straty ciśnienia, których wielkość też decyduje o doborze włściwej centrali. Strata ciśnienia ΔP całej instalacji jest obliczana poprzez sumowanie pojedynczych oporów.

ZASADY PROJEKTOWANIA

Projektujemy osobno ciąg nawiewny, osobno ciąg wywiewny dla maksymalnego wydatku, dbając jednocześnie o to by spadek ciśnienia statycznego od czerpni do najdalszego nawiewu ( odpowiednio od wyrzutni do najdalszego wywiewu ) był mniejszy od 130-150 Pa.

DANE :

Długość najdłuższego odcinka kanału nawiewnego (kolor czerwony): 18,5 m
Ilość trójników: 4
Ilość anemostatów (jeden końcowy): 1
Ilość łuków: 2
Ilość kolan (ostrych załamań kanału ok. 60-90°): 2
Długość kanału od czerpni do centrali (kolor zielony): 9,5 m
Ilość czerpni: 1
Ilość kolan: 1

STRATY CIŚNIENIA (OPORY) INSTALACJI NAWIEWNEJ LICZYMY JAKO SUMĘ:

STRONA NAWIEWNA
Strata na anemostacie: 30 Pa
Strata na długości przewodu: 18,5m * 2 Pa/m = 37 Pa
Strata na trójnikach: 4 szt. * 4 Pa = 16 Pa
Strata na łukach: 2 * 3 Pa = 6 Pa
Strata na kolanach: 2 * 4 Pa = 8 Pa

STRONA CZERPNA
Strata na czerpni: 20 Pa
Strata na długości przewodu: 9,5 m * 2 Pa/m = 19 Pa
Strata na kolanie: 1 * 4 Pa = 4 Pa

SUMA : 30 Pa + 37 Pa + 16 Pa + 6 Pa + 8 Pa + 20 Pa + 19 Pa + 4 Pa = 140 Pa

Zatem strata ciśnienia na instalacji nawiewnej wynosi ΔP=140 Pa
Podobnie liczymy stratę ciśnieniową dla instalacji wywiewnej.

REKUPERATORY MISTRAL – DOBÓR

Znając straty ciśnienia i wymagane wydajności dobieramy centralę, która przy sprężu ok. 150 Pa ma wydatek 260-280 m3/h.
Parametry takie posiada centrala MISTRAL 250 Econo.

Średnice kanałów dobieramy wg. danych centrali, od czerpni i wyrzutni do centrali ∅ 160 mm.
Kanały główne i wywiewne dochodzące do centrali ∅ 160 mm.
Kanały ∅ 160 mm prowadzimy w miarę możliwości aż do otatniego trójnika (zmniejszy to straty ciśnienia).

Kanały odgałęźne do anemostatów powinny mieć średnicę ∅ 100 mm.

wentylacja kościerzyna rekuperacja, wentylacja gdańsk , wentylacja , systemy wentylacji mechanicznej, pomiary wentylacji, przeglądy wentylacji, wentylacja kościerzyna rekuperacja, wentylacja gdańsk , wentylacja , systemy wentylacji mechanicznej, pomiary wentylacji, przeglądy wentylacji

ewnętrzna